Borås Konstmuseum

Spirit In The Sky (detalj), Courtesy the artist och Galerie Nordenhake.

4 maj - 8 september 2019, Plan 2

Paul Fägerskiöld tilldelades 2018 Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium – ett av de största stipendierna i Sverige. För femte året i rad visas den vinnande konstnärens verk i en soloutställning på Borås Konstmuseum.

Rita Nettelstad

The eye can see far, but the hand can not reach
4 maj - 8 september 2019, Plan 2

Vilket samband finns mellan romantiken, Hölderlins vandringar och Maria Montessoris skola i Perugia?

Rita Nettelstad söker i utställningen The eye can see far, but the hand can not reach svar på frågan. Genom att arbeta med pennans flyktiga och repetitiva rörelse, med kontraster och motsatser, skalor och linjer, skapar hon både distans och närhet till ämnet.

Om sakernas tillstånd
22 november 2018, Plan 2

Fotografier tagna av Lars Tunbjörk i Paris 1989, i anslutning till den franska revolutionens tvåhundraårsjubileum. Bilderna publicerades i boken Om sakernas tillstånd i Paris 200 år efteråt, med texter av Herman Lindqvist.

Ett urval av Borås Konstmuseums samling visas i mån av plats. Under sommaren 2019 visas videoverken En sekund i evigheten (2013) och En seglats till skogens hamn (2013) av konstnären Maline Nordin Ardesjö samt videoverket ... nästan som en i familjen (2007) av konstnären Astrid Göransson. På plan 2.

Kommande utställningar

Meta Isæus-Berlin, The seven dwarfs. 1998. Foto: Lars Wallin.

Senast uppdaterad: 2019-08-14